• TRA CỨU ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT

  • TRA CỨU ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2021

  • Thí sinh tải app vnEdu Connect để tra cứu điểm nhanh hơn và giảm tải cho hệ thống. Thí sinh xem hướng dẫn tại đây.

  • Thời gian có điểm: 0 giờ ngày 27/8/2020

  • Thí sinh nhập số báo danh và mã xác nhận vào các ô dưới đây